sav_logo
Dokumenty
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia
downloadInformačná brožúra ÚMB SAV, v. v. i.

downloadZakladacia listina ÚMB SAV, v. v. i.

downloadPlán rodovej rovnosti SAV

downloadHavarijný plán pre činnosti s GMO zatriedené do rizikovej triedy 2

Vnútorné predpisy podľa § 37 Zákona č. 243/2017 Z. z.:
downloadŠtatút ÚMB SAV, v. v. i.
downloadOrganizačný poriadok ÚMB SAV, v. v. i.
downloadVolebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady ÚMB SAV, v. v. i.
downloadVolebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady ÚMB SAV, v. v. i.
downloadPracovný poriadok ÚMB SAV, v. v. i.
downloadPravidlá tvorby rozpočtu ÚMB SAV, v. v. i.
downloadPravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚMB SAV, v. v. i.

Správy o činnosti ÚMB SAV, v. v. i.

Výročné správy o činnosti a hospodárení ÚMB SAV, v. v. i.
download2022