sav_logo
Dokumenty
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,350]
Biologia
downloadInformačná brožúra ÚMB SAV, v. v. i.

downloadZakladacia listina ÚMB SAV, v. v. i.


Správy o činnosti ÚMB SAV, v. v. i.:
download2020
download2019
download2018
download2017
download2016
download2015
download2014
download2013
download2012
download2011
download2010
download2009
download2008
download2007