sav_logo
Dokumenty
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,350]
Biologia
downloadInformačná brožúra ÚMB SAV, v. v. i.

downloadZakladacia listina ÚMB SAV, v. v. i.

Vnútorné predpisy podľa § 37 Zákona č. 243/2017 Z. z.:
downloadŠtatút ÚMB SAV, v. v. i.
downloadOrganizačný poriadok ÚMB SAV, v. v. i.
downloadVolebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady ÚMB SAV, v. v. i.
downloadVolebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady ÚMB SAV, v. v. i.
downloadPracovný poriadok ÚMB SAV, v. v. i.
downloadPravidlá tvorby rozpočtu ÚMB SAV, v. v. i.
downloadPravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚMB SAV, v. v. i.

Správy o činnosti ÚMB SAV, v. v. i.:
download2021
download2020
download2019
download2018
download2017
download2016
download2015
download2014
download2013
download2012
download2011
download2010
download2009
download2008
download2007