Zhrnutie

Výsledky sa dosiahnu prostredníctvom:

1) školenia a výmeny zamestnancov medzi projektovými partnermi,

2) inovačné spoločné pilotné projekty založené na doplnkovom cezhraničnom vybavení a odbornosti,

3) workshopy a “Open Access” s cieľom zvýšiť informovanosť o ponúkaných službách. Tieto činnosti nie je možné vykonávať bez cezhraničnej spolupráce, pretože závisia od infraštruktúry a odborných znalostí na oboch stranách hranice, ktoré sa nedajú ľahko replikovať. Táto spolupráca predstavuje vynikajúcu príležitosť pre cezhraničný región.

 

Celkové náklady na projekt: 1 166 798,81 EUR

Financované: EÚ

Program financovania: Interreg V-A Slovensko - Rakúsko