Hlavné výstupy projektu

  1. Dlhodobá spolupráca medzi Viedenskou univerzitou (Max Perutz Labs) a UMB SAV
  2. Vybudovanie štrukturálneho biologického centra na poskytovanie vzdelávania, služieb a analýz v oblasti biomedicíny a biotechnológie
  3. Organizácia a realizácia špeciálnych udalostí pre medzinárodnú výskumnú komunitu v oblasti štrukturálnej a molekulárnej biológie
  4. Možnosti odbornej prípravy v oblasti štrukturálnej a molekulárnej biológie pre výskumných pracovníkov v cezhraničnom regióne