Všetky kryštalizačné zariadenia od firmy Formulatrix budú integrované do jedného softvéru (Rock maker)

Kryštalizačný Imager od Formulatrix (ROCK IMAGER 54)

Robotický kvapkač na kryštalizáciu proteínu od Formulatrix (NT8)

Robot pre prípravu kryštalizačných skrínov od Formulatrix (FORMULATOR)