Budúce udalosti spojené s projektom:

Rok 2021

Séria seminárov projektu StruBioMol

 

Prof. Tony Wilkinson

Head of York Structural Biology Laboratory, Department of Chemistry, University of York, UK

Systémy posttranslačných modifikácií ako ciele inhibície v liečbe Leishmaniózy

04.05.2021 o 14:00

 ZOOM Online videoprezentácia:

https://us02web.zoom.us/j/202574764?pwd=QjlDQ2tiU09RSUJKQkZVQUVQbWRZUT09

Abstrakt: Leishmaniases are a group of neglected tropical diseases caused by protozoan Leishmania parasites, which are transmitted by sand flies. There are three main forms of the disease with cutaneous leishmaniasis (CL) the most common and visceral leishmaniasis (VL) the most severe and usually fatal if untreated. Up to one billion people live in areas of the world where leishmania is endemic leading to over 1 million new CL cases and 30,000 new VL cases each year. There is no vaccine available so chemotherapy is the principal method of intervention. Current drugs suffer from various drawbacks including toxic side effects, lack of oral formulation, prolonged treatment times, high costs of treatment and the emergence of drug resistance. As a result, there is a pressing need to discover and develop new drugs for the treatment of leishmaniasis. With this in mind, we have been carrying out drug target validation of post-translational modification (PTM) enzymes of Leishmania. PTM systems have proved fertile territory for therapeutic intervention in human disease with many current therapies targeting PTM components. We belong to a Neglected Tropical Diseases Network involving groups in Asia and South America that is using gene knock-out/knock-down technologies to identify essential PTM genes in Leishmania species. We are especially interested in genes required for parasite differentiation from the promastigote form, which is transmitted by the sand fly, to the amastigote form that establishes infection and causes human disease. Targets identified and characterised in studies of the parasite ubiquitination/deubiquitination system will be discussed (1).

The talk will then describe an in-depth study of N-myristoyltransferase (NMT) an enzyme which catalyses the co-translational attachment of a C14 fatty acid to the amino terminal glycine residue of a subset of proteins. NMT is an essential enzyme in L. donovani and a promising target for drug discovery. In a collaborative study, we carried out high-throughput screens for inhibitors (2) and followed this is up with a combination of Medicinal Chemistry, Structural Biology and Parasitology to develop several compound series into potent and specific inhibitors (3, 4). As part of this work, inhibitors of the human host NMT were discovered, which showed potential for the treatment of diseases caused by picornaviruses including the common cold.

1. Burge RJ, Damianou A, Wilkinson AJ, Rodenko B, & Mottram JC (2020) Leishmania differentiation requires ubiquitin conjugation mediated by a UBC2-UEV1 E2 complex. PLoS Pathog 16(10):e1008784.
2. Brannigan J, et al. (2014) Diverse modes of binding in structures of Leishmania major N-myristoyltransferase with selective inhibitors. IUCr Journal 1:250-260.
3. Bell AS, et al. (2020) Novel Thienopyrimidine Inhibitors of Leishmania N-Myristoyltransferase with On-Target Activity in Intracellular Amastigotes. J Med Chem 63(14):7740-7765.
4. Mousnier A, et al. (2018) Fragment-derived inhibitors of human N-myristoyltransferase block capsid assembly and replication of the common cold virus. Nat Chem 10(6):599-606.

 

Minulé udalosti spojené s projektom:

 

Rok 2021:

Dr. Jacob BAUER

Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava, Slovakia

Analýza v normálnom režime a jej aplikácia na štúdie štruktúry proteínov

14.01.2021 o 14:00

Abstrakt: Normal Mode Analysis (NMA) is a computational technique that can be used to calculate the flexible states available to a protein from a given equilibrium conformation. It produces results comparable to those from molecular dynamics simulation combined with principal components analysis but at a fraction of the computational cost. Although it has been used for certain applications in protein crystallography for many years, it is still uncommon to find it a part of the analysis step in a protein crystal structure study. Here, I will briefly describe the theory and most common applications of NMA. I will illustrate some of its strengths and limitations using a case study from the literature, and will discuss a potential application to single-molecule optical tweezers experiments 

ZOOM Online videoprezentácia: https://zoom.us/j/91905230005?pwd=anZ0aXlJandMTEpEcCtQUzJoMmxtZz09

Meeting-ID: 919 0523 0005

Kenncode: 997466

Host: Kristina Djinovic-Carugo

https://www.maxperutzlabs.ac.at/news/lectures/l/normal-mode-analysis-and-its-application-to-protein-structure-studies-1003

 

Rok 2020:

Dr. Kvido Stříšovský

Kontrola kvality membránových proteínov a intramembránová proteolýza 

06.10.2020 o 13:00

 ZOOM Online videoprezentácia: https://us02web.zoom.us/j/202574764?pwd=QjlDQ2tiU09RSUJKQkZVQUVQbWRZUT09

 


Thomas Gohl, PhD. a Mayank Aggarwal, PhD.

FORMULATRIX Workflow solution

29.09.2020 o 14:00

Program: 

- Quick Introduction (TG)

- Systems – Specific features of systems for high throughput automation (TG)

               RI54 –                     Imager

               Formulator –           Screen Maker

               NT8 –                       Drop Setter

- Rock Maker – Protein Crystallization Software (MA)

               Grid Optimization

               Random Optimization

               Iterative Screen Optimization

               MARCO – Machine Recognition of Crystallization Outcomes

 

WebEx Online videoprezentácia: odkaz bude odoslaný registrovaným účastníkom

 

Registrácia: e-mailom na adresu biochemiaumb@gmail.com

 


Vyberte si nový zlatý štandard v charakterizácii stability proteínov

Piotr Wardega (NanoTemper)

Pondelok 20. júla 2020 o 13:00 v prednáškovej miestnosti ÚMB SAV

Prednáška bude obsahovať všeobecné informácie o diferenciálnej skenovacej fluorimetrii a princípoch práce s novým prístrojom nanoDSF Prometheus od NanoTemper

 


Inštruktážna prednáška k ultracentrifúge Beckman

Štvrtok 9. júla 2020 o 13:00 v prednáškovej miestnosti ÚMB SAV

Obsahom školenia budú všeobecné postupy pre ultracentrifugy, zásady práce s rotormi, skúmavkami a praktická ukážka u novo inštalovanej sálovej ultracentrifúgy Optima XPN

 


Dr. Cyril Bařinka

Štruktúra ligandov na zobrazovanie a terapiu rakoviny prostaty pomocou štruktúr

31.03.2020 o 14:00

Prednášková sála Ústavu molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava, Slovensko

 


Rok 2019:

1. workshop StruBioMol: Biofyzikálna charakterizácia a kryštalizácia proteínov

Workshop sa uskutoční okamžite po workshope Interreg SK-AT „CAPSID“ na tému Úvod do prípravy, čistenia a hodnotenia kvality rekombinantného proteínu, ktorý sa bude konať 3-4. Decembra 2019 (capsid.vbcf.ac.at/events/), čo so sebou prináša veľa synergií medzi oboma projektmi.

Kedy: 05.12.2019 - 06.12.2019

Kde: Katedra štruktúrnej a výpočtovej biológie, Max Perutz Labs, Viedenská univerzita, Campus Vienna Biocenter 5, A-1030, Viedeň

Zameranie:

Workshop poskytne úvod do biofyzikálnej charakterizácie a kryštalizácie proteínov. Pokryté biofyzikálne techniky budú chromatografia, dynamický a statický rozptyl svetla, diferenciálna skenovacia fluorimetria a kruhový dichroizmus (size exclusion chromatography, dynamic and static light scattering, differential scanning fluorimetry, and circular dichroism). Workshop je určený pre študentov magisterského a doktorandského štúdia, doktorandov a ďalších výskumných pracovníkov v cezhraničnom regióne Viedeň - Bratislava.

Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte interreg86@gmail.com

Rečníci a lektori:

Kristina Djinovic Carugo, laboratóriá Maxa Perutza, Viedenská univerzita

Julius Kostan, Max Perutz Labs, Viedenská univerzita

Joan Lopez Arolas, laboratóriá Maxa Perutza, Viedenská univerzita

Dalibor Milic, Max Perutz Labs, Viedenská univerzita

Georg Mlynek, Max Perutz Labs, Viedenská univerzita

Arthur Sedivy, hlavné zariadenie Viedne BioCenter

Martin Puchinger, hlavné zariadenia Viedne BioCenter

Vladena Bauerová, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Program:

Štvrtok 5. December

9:00 - 9:15      Welcome and Introduction

Kristina Djinovic Carugo, Eva Kutejova

 

9:15 - 10:30      Requirements on protein purity for biochemical and structural studies and size exclusion

chromatography

Kristina Djinovic Carugo

10:30 - 11:30    Static and dynamic light scattering

Kristina Djinovic Carugo/Arthur Sedivy

11:30 - 11:50     Coffee break

11:50 - 13:00    Assessment and optimisation of thermal stability with differential scanning fluorimetry

Georg Mlynek

13:00 - 14:00    Lunch

14:00 -  16:15   Practicals on biophysical methods

16:15 - 16:45   Coffee break

16:45 - 18:30   Practicals on biophysical methods

 

Piatok 6. December

9:00 - 10:00     Crystallisation of macromolecules - part I

Kristina Djinovic Carugo

10:00 - 11:00    Crystallisation of macromolecules - part II

Kristina Djinovic Carugo

11:00 - 11:30    Coffee break

11:30 - 13:00    Circular dichroism

Vladena Bauerová

13:00 - 14:00    Lunch

14:00 -  16:15   Practicals on crystallisation and CD

16:15 - 16:45   Coffee break

16:45 - 18:30   Practicals on crystallisation and CD

 

[28.06.2019 Bratislava]

28. júna sa v Bratislave stretli partneri projektu Max Perutz Labs a UMB SAV, aby zahájili projekt Interreg StruBioMol. Projekt je zameraný na zvýšenie medzinárodnej viditeľnosti výskumu štrukturálnej biológie v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne. Spolu s 23 strategickými projektovými partnermi sa Viedenská univerzita - Max Perutz Labs vo Viedni a Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave spojili, aby zlepšili vedeckú komunikáciu v regióne a medzinárodnú viditeľnosť výskumnej komunity štruktúrnej biológie a molekulárnej biológie.

 

StruBioMol je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.