Budúce udalosti spojené s projektom:

Rok 2020

Séria seminárov projektu StruBioMol

 

 

 

Minulé udalosti spojené s projektom:

 

Rok 2020:

Dr. Kvido Stříšovský

Kontrola kvality membránových proteínov a intramembránová proteolýza 

06.10.2020 o 13:00

 ZOOM Online videoprezentácia: https://us02web.zoom.us/j/202574764?pwd=QjlDQ2tiU09RSUJKQkZVQUVQbWRZUT09

 


Thomas Gohl, PhD. a Mayank Aggarwal, PhD.

FORMULATRIX Workflow solution

29.09.2020 o 14:00

Program: 

- Quick Introduction (TG)

- Systems – Specific features of systems for high throughput automation (TG)

               RI54 –                     Imager

               Formulator –           Screen Maker

               NT8 –                       Drop Setter

- Rock Maker – Protein Crystallization Software (MA)

               Grid Optimization

               Random Optimization

               Iterative Screen Optimization

               MARCO – Machine Recognition of Crystallization Outcomes

 

WebEx Online videoprezentácia: odkaz bude odoslaný registrovaným účastníkom

 

Registrácia: e-mailom na adresu biochemiaumb@gmail.com

 


Vyberte si nový zlatý štandard v charakterizácii stability proteínov

Piotr Wardega (NanoTemper)

Pondelok 20. júla 2020 o 13:00 v prednáškovej miestnosti ÚMB SAV

Prednáška bude obsahovať všeobecné informácie o diferenciálnej skenovacej fluorimetrii a princípoch práce s novým prístrojom nanoDSF Prometheus od NanoTemper

 


Inštruktážna prednáška k ultracentrifúge Beckman

Štvrtok 9. júla 2020 o 13:00 v prednáškovej miestnosti ÚMB SAV

Obsahom školenia budú všeobecné postupy pre ultracentrifugy, zásady práce s rotormi, skúmavkami a praktická ukážka u novo inštalovanej sálovej ultracentrifúgy Optima XPN

 


Dr. Cyril Bařinka

Štruktúra ligandov na zobrazovanie a terapiu rakoviny prostaty pomocou štruktúr

31.03.2020 o 14:00

Prednášková sála Ústavu molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava, Slovensko

 


Rok 2019:

1. workshop StruBioMol: Biofyzikálna charakterizácia a kryštalizácia proteínov

Workshop sa uskutoční okamžite po workshope Interreg SK-AT „CAPSID“ na tému Úvod do prípravy, čistenia a hodnotenia kvality rekombinantného proteínu, ktorý sa bude konať 3-4. Decembra 2019 (capsid.vbcf.ac.at/events/), čo so sebou prináša veľa synergií medzi oboma projektmi.

Kedy: 05.12.2019 - 06.12.2019

Kde: Katedra štruktúrnej a výpočtovej biológie, Max Perutz Labs, Viedenská univerzita, Campus Vienna Biocenter 5, A-1030, Viedeň

Zameranie:

Workshop poskytne úvod do biofyzikálnej charakterizácie a kryštalizácie proteínov. Pokryté biofyzikálne techniky budú chromatografia, dynamický a statický rozptyl svetla, diferenciálna skenovacia fluorimetria a kruhový dichroizmus (size exclusion chromatography, dynamic and static light scattering, differential scanning fluorimetry, and circular dichroism). Workshop je určený pre študentov magisterského a doktorandského štúdia, doktorandov a ďalších výskumných pracovníkov v cezhraničnom regióne Viedeň - Bratislava.

Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte interreg86@gmail.com

Rečníci a lektori:

Kristina Djinovic Carugo, laboratóriá Maxa Perutza, Viedenská univerzita

Julius Kostan, Max Perutz Labs, Viedenská univerzita

Joan Lopez Arolas, laboratóriá Maxa Perutza, Viedenská univerzita

Dalibor Milic, Max Perutz Labs, Viedenská univerzita

Georg Mlynek, Max Perutz Labs, Viedenská univerzita

Arthur Sedivy, hlavné zariadenie Viedne BioCenter

Martin Puchinger, hlavné zariadenia Viedne BioCenter

Vladena Bauerová, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Program:

Štvrtok 5. December

9:00 - 9:15      Welcome and Introduction

Kristina Djinovic Carugo, Eva Kutejova

 

9:15 - 10:30      Requirements on protein purity for biochemical and structural studies and size exclusion

chromatography

Kristina Djinovic Carugo

10:30 - 11:30    Static and dynamic light scattering

Kristina Djinovic Carugo/Arthur Sedivy

11:30 - 11:50     Coffee break

11:50 - 13:00    Assessment and optimisation of thermal stability with differential scanning fluorimetry

Georg Mlynek

13:00 - 14:00    Lunch

14:00 -  16:15   Practicals on biophysical methods

16:15 - 16:45   Coffee break

16:45 - 18:30   Practicals on biophysical methods

 

Piatok 6. December

9:00 - 10:00     Crystallisation of macromolecules - part I

Kristina Djinovic Carugo

10:00 - 11:00    Crystallisation of macromolecules - part II

Kristina Djinovic Carugo

11:00 - 11:30    Coffee break

11:30 - 13:00    Circular dichroism

Vladena Bauerová

13:00 - 14:00    Lunch

14:00 -  16:15   Practicals on crystallisation and CD

16:15 - 16:45   Coffee break

16:45 - 18:30   Practicals on crystallisation and CD

 

[28.06.2019 Bratislava]

28. júna sa v Bratislave stretli partneri projektu Max Perutz Labs a UMB SAV, aby zahájili projekt Interreg StruBioMol. Projekt je zameraný na zvýšenie medzinárodnej viditeľnosti výskumu štrukturálnej biológie v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne. Spolu s 23 strategickými projektovými partnermi sa Viedenská univerzita - Max Perutz Labs vo Viedni a Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave spojili, aby zlepšili vedeckú komunikáciu v regióne a medzinárodnú viditeľnosť výskumnej komunity štruktúrnej biológie a molekulárnej biológie.

 

StruBioMol je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.