Telefónny zoznam - Ústav molekulárnej biológie SAV

Titul Meno Klapka Miestnosť
Bc.Čierna, Dominika23
Ing.Bakaj, Michal45A407
Mgr., PhD.Baliová, Martina30, 37A422, A114, A420
Mgr.Balušíková, Lenka29
RNDr., DrSc.Barák, Imrich18A221
Bc.Búriová, Monika0
Dr., PhD.Bauer, Jacob46B114-3
Mgr., PhD.Bauerová, Vladena23, 34B114-3
Mgr., PhD.Beke, Gábor33A416
Mgr.Bekeová, Carmen21
Mgr.Benko, Mario0
Mgr.Birčáková, Monika0
RNDr., PhD.Bocánová, Lucia40A319
Brezovska, Barbora
Mgr.Bučeková, Marcela38
RNDr., PhD.Bučková, Mária39B016, B014, B023
Bc.Bučková, Barbora46
Mgr.Bugárová, Veronika38A405
RNDr., CSc.Bukovská, Gabriela29A318
Buran, Miroslav25
Mgr.Cimová, Viera29
Mgr.Csölleiová, Dominika0
Csonková, Valéria14B109
Dávidová, Andrea14A421
RNDr., CSc.Farkašovský, Marian17, 28B114, B111, B122
RNDr., CSc.Farkašovská, Jarmila31A418
RNDr.Fecková, Ľubomíra21A219, A222
RNDr., CSc.Ferianc, Peter27A322
Ing.Franková, Michaela81A404
Mgr., PhD.Gabriško, Marek81A104
Doc., Ing., CSc.Godány, AndrejA417
Ing.Godočíková, Jana38B114, B111, B122, A405
Goliaš, Martin16A116
Bc.Guteková, Marianna0
Mgr.Hadžega, Dominik33A416
Mgr.Hajduk, Matúš33A416
RNDr., PhD.Halgašová, Nora40A319
Ing.Harichová, Janka27A322, A306, A307
Bc.Hatinová, Janka0
RNDr., CSc.Homerová, Dagmar24A219, A224
Chovancová, Emília26A305
RNDr., PhD.Chovanová, Katarína27A306, A307
Mgr., PhD.Chovanová, RomanaA304
Mgr., PhD.Chromiková, Zuzana26A304
Bc.Ilková, Antónia 0
Bc.Jaššová, Monika0
RNDr.Jamrichová, Daniela0
Mgr.Janíčková, Zuzana22
Doc., Ing., DrSc.Janeček, Štefan20A204
Ing.Janečková, Alžbeta20A204
RNDr.Jarábková, Veronika0
Bc.Jardeková, Lucia0
Bc.Javorová, Ráchel
Mgr.Jeszeová, Lenka39
Mgr.Juhásová, Anna30, 37A114
Bc.Juricová, Valéria0
RNDr., CSc.Jurský, František30, 37A422, A114, A420
RNDr.Káčeriková, Radka17B114, B122
Ing.Kalocsaiová, EvelinaA304
RNDr.Kamlárová, Anna27A306, A307
Mgr., PhD.Kľučár, Ľuboš13A419
Mgr.Kerényiová, Lenka22A404
Mgr.Keresztesová, Barbora46
Mgr.Kisová, Zuzana39
Bc.Kittová, Barbora0
Mgr.Kšenzuliaková, Mária0
Knirschová, Renáta21A219, A222
Bc.Konečná, Lucia0
RNDr., DrSc.Kormanec, Ján19A205
Mgr.Kotrasová, Veronika46
Mgr.Kováčová, Andrea0
Ing., CSc.Krajčíková, Daniela15A323
Mgr., PhD.Kraková, Lucia39B016, B014, B023
Mgr., PhD.Krascsenitsová, Eva26
Mgr.Kraus, Daniel0
Bc.Kubániová, Anna0
Bc.Kubovová, Martina46
Kucerova, Kamila
RNDr., PhD.Kuchtová, Andrea22
Mgr., PhD.Kunová, Nina46
Kurajdova, Simona
Ing., PhD.Kutejová, Eva0
Ing., DrSc.Kutejová, Eva44B028, A208
Kválová, Katarína39B114, B122
RNDr.Ševčíková, Beatrica21A219, A222
RNDr., PhD.Šramková, ZuzanaA417
Mgr., PhD.Labajová, Naďa26A305
Bc.Laco, Anton0
Mgr., PhD.Leksa, Vladimír36, 82A206, A207
Ing.Řežuchová, Bronislava21A219, A222
Ing.Liďáková, Alžbeta11A208
Mgr.Žižkovičová, Patrícia33
Bc.Lipničanová, Sabína0
Mgr.Mačáková, Ľubica23
Bc.Madrová, Nikola0
Ing., PhD.Majtán, Juraj38A405
RNDr.Majzlová, Katarína22
Mgr.Mareček, Filip81
Mgr.Martikánová, Katarína0
Mgr.Martináková, Lucia46
Ing.Martinovičová, Mária0
Mgr., PhD.Múdra, MarcelaA106
Doc., RNDr., DrSc.Mikušová, Katarína
RNDr.Mingyár, Erik21A222
Bc.Mlynárová, Ivica0
Bc.Moravská, Michaela0
RNDr., CSc.Muchová, Katarína15A323
Bc.Mytiai, Oksana 82
Mgr., CSc.Nováková, Renáta24A219, A224
Novanská, Janka45A407
Ondrovič, Karol16A116
Ing., PhD.Ondrovičová, Gabriela46
RNDr.Oravkinová, Michaela0A417
RNDr., PhD.Orieškova, Mária40A319
Orsaghova, Barbora
Bc.Pátrovičová, Ivana0
Dr., DrSc.Pangallo, Domenico43B016, B014, B015
Mgr.Pavlović, JelenaB114-3
Mgr.Peterková, Darina0A417
Mgr.Petrovčíková, Eva82A206, A222
RNDr., PhD.Pevala, Vladimír42, 46B028
Pšenko, Michal
Mgr., PhD.Planý, Matej39
Poleková, Erika85A407
Bc.Poljovka, Andrej
Mgr., PhD.Puškárová, Andrea39B016, B014, B023
Bc.Purgiňa, Filip0
Bc.Rószová, Marianna0
Ing.Rybárová, Dana45A407
Semešová Pírová, Katarína27A306, A307
Mgr., PhD.Stano, Matej13A419
Bc.Szalayová, Andrea23
Bc.Tereňová, Jana0
RNDr.Tkáčová, Adela29A318
Bc.Trnavská, ĽubomíraA416
RNDr., CSc.Urbániková, Ľubica83A105
Mgr.Valenčíková, Romana12A304
Ing.Varcholová, Anna14A406
Mgr.Vičíková, Kristína82A206
RNDr., PhD.Vidová, Barbora
RNDr., DrSc.Zámocký, Marcel27A322, A306, A307
Bc.Zámocká, Barbora0