Telefónny zoznam - Ústav molekulárnej biológie SAV

Titul Meno Klapka Miestnosť
Ing.Bakaj, Michal45
Mgr., PhD.Baliová, Martina30, 37A422, A114, A420
RNDr., DrSc.Barák, Imrich18A221
Dr., PhD.Bauer, Jacob34B114-3
Mgr., PhD.Bauerová, Vladena23, 34B114-3
Mgr., PhD.Beke, Gábor33A416
Mgr.Bellová, Veronika26A305
RNDr., PhD.Bocánová, Lucia40A319
Mgr., PhD.Bučeková, Marcela38A405
RNDr., PhD.Bučková, Mária39B016, B014, B023
Mgr.Bugárová, Veronika38A405
RNDr., CSc.Bukovská, Gabriela29A318
Buran, Miroslav25
Mgr.Csölleiová, Dominika0
Csonková, Valéria46B109
Dávidová, Andrea14A421
RNDr., CSc.Farkašovský, Marian17, 28B114, B111, B122
RNDr., CSc.Farkašovská, Jarmila31A418
RNDr.Fecková, Ľubomíra21A219, A222
RNDr., CSc.Ferianc, Peter27A322
Mgr., PhD.Gabriško, Marek22A104
Ing.Godočíková, Jana38A405
Goliaš, Martin16A116
Mgr.Hadžega, Dominik33A416
Mgr.Hajduk, Matúš33A416
RNDr., PhD.Halgašová, Nora40A319
Ing.Harichová, Janka27A322, A306, A307
Mgr.Havalová, Henrieta46
RNDr., CSc.Homerová, Dagmar24A219, A222, A224
Hronská, Marieta14
Chovancová, Emília26
RNDr., PhD.Chovanová, Katarína27A306, A307
Mgr., PhD.Chromiková, Zuzana12A304
Mgr.Jahodová, Iveta30, 37A114, A420
Jašková, Dáša14
prof., Ing., DrSc.Janeček, Štefan20A204
Mgr.Javorová, Ráchel21A222
RNDr., CSc.Jurský, František30, 37A422, A114, A420
RNDr., PhD.Kajsiková Oriešková, Mária29A318
RNDr., PhD.Kalianková Chovanová, Romana12A304
Ing.Kalocsaiová, Evelina12A304
Mgr., PhD.Kľučár, Ľuboš13A419
Mgr., PhD.Kisová, Zuzana41
Knirschová, Renáta21A219, A222
RNDr., DrSc.Kormanec, Ján19A205
Mgr.Kotrasová, Veronika46
Ing., CSc.Krajčíková, Daniela15A323
Mgr., PhD.Kraková, Lucia39B016, B014, B023
Mgr., PhD.Kunová, Nina46
Ing., DrSc.Kutejová, Eva44B028, A208
Kválová, Katarína39
RNDr.Ševčíková, Beatrica21A219, A222
Mgr.Štrbová, Simona45
Mgr., PhD.Labajová, Naďa26A305
Mgr., PhD.Leksa, Vladimír36, 82A206, A207
Ing.Řežuchová, Bronislava21A219, A222
Ing.Liďáková, Alžbeta11
Ing., DrSc.Majtán, Juraj38A405
Mgr.Mareček, Filip83A105
Mgr.Martináková, Lucia46
RNDr., CSc.Muchová, Katarína15A323
Mgr., CSc.Nováková, Renáta24A219, A224
Ing.Okoličanyiová, Eva11A208
Ondrovič, Karol16A116
Ing., PhD.Ondrovičová, Gabriela46
Mgr.Pápayová, Kristína29A318
Dr., DrSc.Pangallo, Domenico43B016, B014, B015
Mgr.Pavlovic, Jelena41
RNDr., PhD.Pevala, Vladimír42, 46B028
Mgr., PhD.Planý, Matej39
Mgr.Poláček, Adam83A105
Poleková, Erika85A407
Mgr.Poljovka, Andrej27
Mgr.Praženicová, Romana82
Mgr., PhD.Puškárová, Andrea39B016, B014, B023
Mgr.Ruskova, Magdalena41
Ing.Rybárová, Dana45A407
Mgr., PhD.Stano, Matej13A419
Mgr., PhD.Stojkovičová, Barbora46
RNDr., CSc.Urbániková, Ľubica83A105
Ing.Varcholová, Anna14A406
RNDr., DrSc.Zámocký, Marcel81A322, A306, A307
Mgr.Zámocká, Monika34B114-3
Mgr.Zsemlye, Eszter82
Zvarová, Kristína45A407