Telefónny zoznam - Ústav molekulárnej biológie SAV

Titul Meno Klapka Miestnosť
Bc.Čierna, Dominika23
Ing.Bakaj, Michal45A407
Mgr., PhD.Baliová, Martina30, 37A422, A114, A420
Mgr.Balušíková, Lenka29
RNDr., DrSc.Barák, Imrich18A221
Dr., PhD.Bauer, Jacob46B114-3
Mgr., PhD.Bauerová, Vladena23, 34B114-3
Mgr., PhD.Beke, Gábor33A416
Mgr.Bekeová, Carmen21
RNDr., PhD.Bocánová, Lucia40A319
Mgr.Bučeková, Marcela38
RNDr., PhD.Bučková, Mária39B016, B014, B023
Bc.Bučková, Barbora46
Mgr.Bugárová, Veronika38A405
RNDr., CSc.Bukovská, Gabriela29A318
Buran, Miroslav25
Mgr.Cimová, Viera29
Csonková, Valéria14B109
Dávidová, Andrea14A421
RNDr., CSc.Farkašovský, Marian17, 28B114, B111, B122
RNDr., CSc.Farkašovská, Jarmila31A418
RNDr.Fecková, Ľubomíra21A219, A222
RNDr., CSc.Ferianc, Peter27A322
Ing.Franková, Michaela81A404
Mgr., PhD.Gabriško, Marek81A104
Ing.Godočíková, Jana38B114, B111, B122, A405
Goliaš, Martin16A116
Mgr.Hadžega, Dominik33A416
Mgr.Hajduk, Matúš33A416
RNDr., PhD.Halgašová, Nora40A319
Ing.Harichová, Janka27A322, A306, A307
RNDr., CSc.Homerová, Dagmar24A219, A224
Chovancová, Emília26A305
RNDr., PhD.Chovanová, Katarína27A306, A307
Mgr., PhD.Chromiková, Zuzana26A304
Mgr.Janíčková, Zuzana22
Doc., Ing., DrSc.Janeček, Štefan20A204
Ing.Janečková, Alžbeta20A204
Mgr.Jeszeová, Lenka39
Mgr.Juhásová, Anna30, 37A114
RNDr., CSc.Jurský, František30, 37A422, A114, A420
RNDr.Káčeriková, Radka17B114, B122
RNDr.Kamlárová, Anna27A306, A307
Mgr., PhD.Kľučár, Ľuboš13A419
Mgr.Kerényiová, Lenka22A404
Mgr.Keresztesová, Barbora46
Mgr.Kisová, Zuzana39
Knirschová, Renáta21A219, A222
RNDr., DrSc.Kormanec, Ján19A205
Mgr.Kotrasová, Veronika46
Ing., CSc.Krajčíková, Daniela15A323
Mgr., PhD.Kraková, Lucia39B016, B014, B023
Mgr., PhD.Krascsenitsová, Eva26
Bc.Kubovová, Martina46
RNDr., PhD.Kuchtová, Andrea22
Mgr., PhD.Kunová, Nina46
Ing., DrSc.Kutejová, Eva44B028, A208
Kválová, Katarína39B114, B122
RNDr.Ševčíková, Beatrica21A219, A222
Mgr., PhD.Labajová, Naďa26A305
Mgr., PhD.Leksa, Vladimír36, 82A206, A207
Ing.Řežuchová, Bronislava21A219, A222
Ing.Liďáková, Alžbeta11A208
Mgr.Žižkovičová, Patrícia33
Mgr.Mačáková, Ľubica23
Ing., PhD.Majtán, Juraj38A405
RNDr.Majzlová, Katarína22
Mgr.Mareček, Filip81
Mgr.Martináková, Lucia46
RNDr.Mingyár, Erik21A222
RNDr., CSc.Muchová, Katarína15A323
Bc.Mytiai, Oksana 82
Mgr., CSc.Nováková, Renáta24A219, A224
Novanská, Janka45A407
Ondrovič, Karol16A116
Ing., PhD.Ondrovičová, Gabriela46
RNDr., PhD.Orieškova, Mária40A319
Dr., DrSc.Pangallo, Domenico43B016, B014, B015
Mgr.Petrovčíková, Eva82A206, A222
RNDr., PhD.Pevala, Vladimír42, 46B028
Mgr., PhD.Planý, Matej39
Poleková, Erika85A407
Mgr., PhD.Puškárová, Andrea39B016, B014, B023
Ing.Rybárová, Dana45A407
Semešová Pírová, Katarína27A306, A307
Mgr., PhD.Stano, Matej13A419
Bc.Szalayová, Andrea23
RNDr.Tkáčová, Adela29A318
RNDr., CSc.Urbániková, Ľubica83A105
Mgr.Valenčíková, Romana12A304
Ing.Varcholová, Anna14A406
Mgr.Vičíková, Kristína82A206
RNDr., DrSc.Zámocký, Marcel27A322, A306, A307