sav_logo
Ekonomické oddelenie
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia
Ekonomické oddelenie zabezpečuje plynulý chod Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i. po ekonomickej, administratívnej a technickej stránke.


Mgr. Pavol Pataky
vedúci Ekonomického oddelenia
+421 2 5930 7414 | pavol.pataky@savba.sk


Ing. Dana Rybárová
finančná učtáreň
+421 2 5930 7445 | dana.rybarova@savba.sk

Kristína Zvarová
personalistika
+421 2 5930 7411 | kristina.zvarova@savba.sk

Kristína Zvarová
verejné obstarávanie
+421 2 5930 7411 | kristina.zvarova@savba.sk

Erika Poleková
evidencia majetku, pokladňa
+421 2 5930 7485 | erika.polekova@savba.sk

Karol Ondrovič
nákup tovaru
+421 2 5930 7416 | karol.ondrovic@savba.sk

Martin Goliaš
údržba
+421 2 5930 7416