sav_logo
Dozorná rada
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
predsedníčka

členovia:
prof. RNDr. Anton Horváth, CSc.
Ing. Veronika Púčiková