sav_logo
Semináre
Organizačná štruktúra
Vedenie
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB (2016/2017)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
19. sep. 2017doc. Mgr. Václav Brázda, PhD. (Biofyzikálni ústav AV ČR, v. v. i., Brno)
Lokální struktury DNA a jejich důležitost v regulaci biologických procesů
17. okt. 2017Prof. Monika Ehling-Schulz (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Bacteria at the crossroads: Virulence and persistence strategies of Bacillus cereus
24. okt. 2017Kristina Grabusic, PhD. (Biomed Systems)
Laboratory Assistant and Biobanking Application (LABA) (software demo)
13. mar. 2018Mgr. Kristína Vičíková
Úloha CD222 v apoptóze ľudských T-buniek
24. apr. 2018Mgr. Veronika Kotrasová
Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu
15. máj 2018Mgr. Lenka Kerényiová
In silico štúdia rodiny GH126 - potenciálna nová alfa-amyláza
29. máj 2018(2.) Mgr. Dominika Csölleiová
Štúdium biosyntézy a regulácie biologicky aktívnych sekundárnych metabolitov u streptomycét