sav_logo
Semináre
Organizačná štruktúra
Vedenie
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB (2018/2019)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
6. nov. 2019zástupca fimry Biotech
Základy kvantitatívneho Western blotu (dokumentačný systém Azure C400)
13. nov. 2019RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. (UPJŠ, Košice)
Štruktúrna nanomechanika Hsp70
11. feb. 2020Mgr. Zuzana Kisová
Využitie esenciálnych olejov a mikrobiálnych enzýmov na ochranu kultúrneho dedičstva
3. mar. 2020Mgr. Barbora Keresztesová
Úloha Lon proteázy v mitochondriách
17. mar. 2020Kvido Stříšovský, PhD. (ÚOCHB AVČR, Praha)
Structural and mechanistic aspects of intramembrane catalysis and recognition by the rhomboid superfamily proteins
31. mar. 2020Cyril Bařinka, PhD. (BTÚ AVČR, Vestec)
Structure-assisted design of ligands for prostate cancer imaging and therapy
26. máj 2020(1.) Mgr. Dominik Hadžega
Štúdium expresie génov pri rakovine prsníka asociovanej s prítomnosťou cirkulujúcich nádorových buniek
26. máj 2020(2.) Mgr. Jelena Pavlovic
Bio-čistenie farebných škvŕn na historických dokumentoch: mikrobiálne, enzymatické a chemické prístupy
2. jún 2020(1.) Mgr. Magdalena Kapustova
Využitie nových nanomateriálov s antimikrobiálnymi účinkami
2. jún 2020(2.) Mgr. Andrej Poljovka
Bifunkčné fungálne katalázy-peroxidázy a ich biotechnologické využitie
9. jún 2020Mgr. Veronika Kotrasová
Vplyv posttranslačných modifikácií na proteíny mitochondriálneho nukleoidu
16. jún 2020Mgr. Lenka Kerényiová
Podrobná in silico analýza rodiny GH126
23. jún 2020Mgr. Kristína Vičíková
Úloha CD222 v aktivácii a apoptóze T buniek
30. jún 2020(1.) Mgr. Veronika Bugárová
Štúdium antibakteriálnej aktivity a mechanizmu účinku medu