sav_logo
Semináre
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB (2018/2019)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)