sav_logo
Semináre
Organizačná štruktúra
Vedenie
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB (2016/2017)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
19. sep. 2017doc. Mgr. Václav Brázda, PhD. (Biofyzikálni ústav AV ČR, v. v. i., Brno)
Lokální struktury DNA a jejich důležitost v regulaci biologických procesů
17. okt. 2017Prof. Monika Ehling-Schulz (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Bacteria at the crossroads: Virulence and persistence strategies of Bacillus cereus
24. okt. 2017Kristina Grabusic, PhD. (Biomed Systems)
Laboratory Assistant and Biobanking Application (LABA) (software demo)
30. jan. 2018Mgr. Marcela Bučeková
Biologická aktivita medu
13. feb. 2018Mgr. Lenka Jeszeová
Environmentalne mikrobialne spoločenstvá a ich enzymatická aktivita
27. feb. 2018CRISTALES: a world to discover (o 11:00 hod v aule SAV pri jedálni ns Patrónke)
Dr. Pavlina Maloy-Řezáčová (ÚOCHB, AVČR, Praha, ČR): Structure-based design of enzyme inhibitors Dr. Ivana Kutá-Smatanová (JU, České Budějovice, ČR): Haloalkane Dehalogenases - from Protein Crystallization to Protein Structure-Function
6. mar. 2018RNDr. Adela Tkáčová
Potrebuje fág receptor?
13. mar. 2018Mgr. Kristína Vičíková
Hladiny CD222 v sére a v moči pri rakovine: pôvod a diagnostický potenciál
10. apr. 2018RNDr. Anna Kamlárová
Detekcia a expresia fungálnych peroxidáz
17. apr. 2018Ing. Martin Gróf, PhD. (KTT SAV)
"Mám dobrý nápad?!" (Seminár o prenose poznatkov do praxe)
24. apr. 2018Mgr. Vladena Bauerová, PhD.
Štúdium stability, zbalenia a väzby dantrolénu vo vybraných mutantoch N-terminálnej domény ľudského srdcového ryanodínového receptora
22. máj 2018RNDr. Radka Káčeriková
Regulácia tvorby septínových štruktúr vyššieho poriadku
29. máj 2018(1.) Mgr. Zuzana Kisová
Ochrana kultúrneho dedičstva: využitie esenciálnych olejov proti mikrobiálnej kontaminácii
29. máj 2018(2.) Mgr. Dominika Csölleiová
Štúdium biosyntézy a regulácie biologicky aktívnych sekundárnych metabolitov u streptomycét
5. jún 2018Mgr. Veronika Kotrasová
Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu
12. jún 2018Mgr. Lenka Kerényiová
In silico štúdia rodiny GH126 - potenciálna nová alfa-amyláza
26. jún 2018Mgr. Barbora Keresztesová
Vplyv post-translačných modifikácii na homeostázu mitochondrií