sav_logo
Semináre
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB SAV, v. v. i. (2022/2023)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
10. okt. 2023Mgr. Rachel Javorová
TBA
18. okt. 2023Prof. William Shih
TBA
24. okt. 2023Mgr. Kristína Pápayová
TBA
7. nov. 2023Mgr. Iveta Jahodová
TBA
21. nov. 2023Mgr. Henrieta Havalová
TBA
12. dec. 2023Mgr. Adam Poláček
TBA
23. jan. 2024Mgr. Silvia Žarnovičanová
TBA
30. jan. 2024RNDr. Marian Farkašovský, CSc.
TBA