sav_logo
Semináre
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,653]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB SAV, v. v. i. (2021/2022)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
13. sep. 2022Mgr. Marcela Bučeková, PhD.
Antibakteriálna aktivita včelieho peľu a včelieho chlebu
20. sep. 202210:00 Prof. Shang Cai
The Lurking Culprit of Cancer in the Bac-ground
11. okt. 2022Mgr. Magdaléna Rusková
Vplyv biodegradovateľného obalu obohateného o esenciálne oleje na predĺženie trvanlivosti jahôd
17. okt. 2022Prof. Atsuo Kimura
Megalosacharidy
25. okt. 2022Dr. Jacob Bauer
Interpretácia experimentov jednomolekulovej silovej spektroskopie pomocou analýzy v normálnom režime
15. nov. 2022Mgr. Naďa Labajová, PhD.
Špecifické proteín-lipidové interakcie a ich funkcia v Min systéme Clostridioides difficile
22. nov. 2022Mgr. Iveta Jahodová
Duálny spôsob interakcie GABA transportéra GAT1 s proteínmi syntenín 1 a PSD95
28. nov. 2022The Closing meeting of the project StruBioMol-Interreg
9.00 - 12.30
Program: http://www.imb.savba.sk/strubiomol/index.php?id=Events&lang=en
13. dec. 2022Mgr. Kristína Pápayová
Lytický potenciál SLT domény bakteriofága BFK20
31. jan. 2023Prof. Ľubomír Tomáška
Kvasinkové teloméry: viaceré spôsoby ako sa vysporiadať s koncami
14. feb. 2023Mgr. Henrieta Havalová
Šaperónový systém v ľudských mitochondriách
21. feb. 2023Mgr. Ráchel Javorová
Príprava a analýza nových biologicky aktívnych sekundárnych metabolitov metódami syntetickej biológie
14. mar. 2023Mgr. Zuzana Chromíková, PhD.
Mikrobiálna rezistencia voči stresu s kovmi
15. mar. 2023RNDr. Imrich Barák, DrSc.
PhD štúdium na SAV
20. mar. 2023Roman Straňanek, Biotech
Prezentácia prístroja FIDA vhodného na analýzu proteín-ligand a proteín-proteínových interakcií
28. mar. 2023Mgr. Andrej Poljovka
Bifunkčné peroxidázy - expresia, analýza a biotechnologické využitie
4. apr. 2023Mgr. Silvia Žarnovičanová
Mechanizmus asymetrického delenia Bacillus subtilis
18. apr. 2023Mgr. Gábor Beke, PhD.
Analýza dát hmotnostnej cytometrie pacientov s rakovinou kostnej drene
25. apr. 2023RNDr. Gabriela Bukovská, CSc.
Antimikrobiálne vlastnosti fágových endolyzínov špecifických voči kmeňom Streptococcus agalactiae
16. máj 2023Mgr. Adam Poláček
Alfa-amylázové rodiny GH57 a GH119 v databáze CAZy
23. máj 2023Mgr. Milan Hučko
Využitie strojového učenia pre identifikáciu biomarkerov vo výskume rakoviny
23. máj 2023MSc. Francesca Maisto
Sekvenovanie rôzne osvetlených oblastí stien Pazo de Raxoi (Santiago de Compostela, Španielsko) pomocou MinION
30. máj 2023Mgr. Bohuš Kubala
Ektomykorízne huby ako rezervoár génov peroxidázy.
30. máj 2023Mgr. Filip Opaterný
Biosyntéza antibiotík a iných sekundárnych metabolitov s biologickými aktivitami
7. jún 2023Pawel Kania
Úvod do NanoTemper Isothermal Spectral Shift pre biofyzikálnu charakterizáciu náročných molekulárnych interakcií
13. jún 2023Mgr. Renáta Nováková, CSc.
Nezvyčajné vlastnosti veľkého lineárneho plazmidu pSA3239 zo Streptomyces lavendulae CCM 3239
20. jún 2023Mgr. Nikola Klištincová
Charakterizácia prokaryotických a eukaryotických mikroorganizmov v syrových výrobkoch a prostrediach ich výroby