sav_logo
Semináre
Organizačná štruktúra
Vedenie
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB (2020/2021)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
6. okt. 2020Kvido Stříšovský, PhD. (ÚOCHB AVČR, Praha) (už o 13:00 hod.!)
Membrane protein quality control and intramembrane proteolysis
4. máj 2021Prof. Anthony J. Wilkinson (University of York, UK)
Post-translational modification systems as targets for inhibition in Leishmania therapy