sav_logo
Semináre
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,350]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB SAV, v. v. i. (2021/2022)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
23. nov. 2021Dr. Dominika Fričová (Institute of Neuroimmunology SAS, Bratislava, Slovakia)
What can we learn from Parkinson's disease-related mutations?
14. dec. 2021Dominik Hadžega
Analýza RNA-seq dát pri rakovine prsníka
8. feb. 2022Mgr. Veronika Bugárová
Účinky sacharidových zdrojov nektáru, sacharózy a invertného cukru na antibakteriálnu aktivitu medu a včelích sirupov
5. apr. 2022Mgr. Magdaléna Rusková
Nano-enkapsulované EO a ich antimikrobiálny účinok
12. apr. 2022(1.) Mgr. Kristína Pápayová
Charakteristika SLT domény štrukturálneho proteínu gp15 bakteriofaga BFK20
12. apr. 2022(2.) Mgr. Ráchel Javorová
Stratégia aktivácie silentných génových klastrov pre biologicky aktívne látky
26. apr. 2022(1.) Mgr. Romana Praženicová
Možnosť využitia laktofericínu, peptidu odvodeného od laktoferínu, v prevencii a liečbe infekcie SARS-CoV-2
26. apr. 2022(2.) Mgr. Adam Poláček
Unikátne sekvenčné črty alfa-amylázovej rodiny GH119, ktoré ju odlišujú od blízko príbuznej rodiny GH57
3. máj 2022Mgr. Silvia Žarnovičanová
Mechanizmy bunkového delenia počas sporulácie Bacillus subtilis
10. máj 2022Mgr. Iveta Jahodová
Proteínové interakcie vybraných PDZ proteínov
17. máj 2022RNDr. Nora Halgašová, PhD.
Pridružené oblasti helikázového jadra významne ovplyvňujú vlastnosti a funkciu fágových helikáz
31. máj 2022(1.) Henrieta Havalová
Ako proteázy a stresové proteíny ovplyvňujú mitochondriálne funkcie
31. máj 2022(2.) Mgr. Andrej Poljovka
Molekulárna detekcia, analýza a expresia fungálnych peroxidáz na biotechnologické využitie
7. jún 2022Mgr. Vladimir Leksa, PhD.
Mliečna cesta imunity - galaktické funkcie laktoferínu pri obranyschopnosti
14. jún 2022workshop 9:00-18:00
2nd StruBioMol Workshop: Isolation, Characterization and Crystallization of Proteins
15. jún 2022workshop 9:00-17:30
2nd StruBioMol Workshop: Isolation, Characterization and Crystallization of Proteins
28. jún 2022Mgr. Jelena Pavlovic
Poškodenie mikróbmi: Sekvenovanie dlhých amplikónov (MinION) ako nástroj na ochranu predmetov kultúrneho dedičstva
20. sep. 2022Prof. Shang Cai
The Lurking Culprit of Cancer in the Bac-ground
25. okt. 2022Dr. Jacob Bauer
TBA