sav_logo
Semináre
Organizačná štruktúra
Vedenie
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB (2018/2019)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
4. dec. 2018o 13:30 hod., Mgr. Mária Balážová, PhD. (CBv SAV)
Fosfatidylglycerol - od zrodu až po zánik
29. jan. 2019Mgr. Lenka Kerényiová
In silico analýza rodiny GH126 ako potenciálne novej rodiny alfa-amyláz
19. feb. 2019Mgr. Lenka Jeszeová
Environmentálne mikrobiálne spoločenstvá a ich enzymatická aktivita
12. mar. 2019(1.) Mgr. Dominika Csölleiová
Štúdium biosyntézy a regulácie biologicky aktívnych sekundarnych metabolitov u streptomycét
12. mar. 2019(2.) Mgr. Zuzana Kisová
Ochrana kultúrneho dedičstva: využitie esenciálnych olejov proti mikrobiálnej kontaminácii
26. mar. 2019Mgr. Barbora Keresztesová
Vplyv post-translačných modifikácii na homeostázu mitochondrií
2. apr. 2019RNDr. Adela Tkáčová
Štúdium interakcií v systéme fág-hostiteľ
14. máj 2019Mgr. Veronika Kotrasová
Post-translačné modifikácie proteínov mitochondriálneho nukleoidu
4. jún 2019Mgr. Kristína Vičíková
Štúdium úlohy CD222 v aktivácii T buniek a v apoptóze
11. jún 2019(1.) Mgr. Veronika Bugárová
Štúdium antibakteriálnej aktivity a mechanizmu účinku medu
11. jún 2019(2.) Ing. Evelina Kalocsaiová
Asymetrické bunkové delenie počas sporulácie Bacillus subtilis
25. jún 2019(1.) Mgr. Dominik Hadžega
Štúdium expresie génov pri rakovine prsníka asociovanej s prítomnosťou cirkulujúcich nádorových buniek
25. jún 2019(2.) Mgr. Jelena Pavlović
Štúdium štruktúry a funkcie mutácií ľudského ryanodínového receptora 2 podieľajúcich sa na srdcovej arytmii