sav_logo
Semináre
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,350]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB SAV, v. v. i. (2021/2022)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
23. nov. 2021Dr. Dominika Fričová (Institute of Neuroimmunology SAS, Bratislava, Slovakia)
What can we learn from Parkinson's disease-related mutations?
14. dec. 2021Dominik Hadžega
Analýza RNA-seq dát pri rakovine prsníka