sav_logo
Semináre
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,350]
Biologia
Plán odborných seminárov na ÚMB SAV, v. v. i. (2021/2022)
Semináre sa konajú v utorok o 14:00 v seminárnej miestnosti ÚMB SAV (ak nie je uvedené inak)
13. sep. 2022Mgr. Marcela Bučeková, PhD.
TBA
20. sep. 202210:00 Prof. Shang Cai
The Lurking Culprit of Cancer in the Bac-ground
27. sep. 2022Mgr. Naďa Labajová, PhD.
Špecifické proteín-lipid interakcie a ich funkcia v Min systéme Clostridioides difficile
4. okt. 2022Prof. Ľubomír Tomáška
TBA
11. okt. 2022Mgr. Magdaléna Rusková
TBA
18. okt. 2022Mgr. Ráchel Javorová
TBA
25. okt. 2022Dr. Jacob Bauer
TBA
8. nov. 2022Mgr. Andrej Poljovka
TBA
22. nov. 2022Mgr. Iveta Jahodová
TBA
29. nov. 2022Mgr. Nina Kunová, PhD.
TBA
24. jan. 2023Mgr. Henrieta Havalová
TBA