sav_logo
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia

Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.
predseda

RNDr. Ján Kormanec, DrSc.
podpredseda

Ing. Juraj Majtán, DrSc., MBA
tajomník

členovia:
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.
zástupca v Sneme SAV