sav_logo
Vedecká rada
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,350]
Biologia

RNDr. Imrich Barák, DrSc.
predseda

RNDr. Ján Kormanec, DrSc.
podpredseda

RNDr. Dagmar Homerová, CSc.
tajomníčka

členovia:
Prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Ing. Juraj Majtán, DrSc.
Doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.
Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.
zástupca v Sneme SAV