sav_logo
Čo robíme
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia

Výskum na Ústave molekulárnej biológie je zameraný na základný a aplikovaný výskum v oblasti molekulárnej biológie, bunkovej biológie, mikrobiológie a bioinformatiky a to predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

kutejova_lab.png_lab.png
Štúdium mitochondriálnej proteolýzy, homeostázy, apoptózy a fosforylácie, štruktúra a funkcia ľudských a kvasinkových mitochondriálnych proteínov
Biochémia a štruktúra proteínov
Ing. Eva Kutejová, DrSc.

In silico štúdium škrobových hydroláz a príbuzných amylolytických enzýmov s cieľom objasňovať vzťahy medzi ich štruktúrou, funkciou a evolúciou.
janecek_lab.png_lab.png
Evolúcia proteínov
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.

leksa_lab.png_lab.png
Štúdium molekulových dejov v ľudských imunitných bunkách s cieľom poskytnúť prostriedky, ako ich pri rôznych ochoreniach opätovne uviesť do rovnováhy.
Molekulárna imunológia
Mgr. Vladimír Leksa, PhD.

Štúdium fyziologickej a patologickej regulácie transportérov glycínu a ?-aminobutyrovej kyseliny (GABA) v centrálnom nervovom systéme.
jursky_lab.png_lab.png
Neurobiológia
RNDr. František Jurský, CSc.

bauer_lab.png_lab.png

Štúdium štruktúry a funkcie ľudského srdcového ryanodínového receptora (hRyR2), ktorého dysfunkcia je asociovaná so srdcovými arytmiami, a priemyselne významných ezýmov využívaných v biosenzoroch.


Bioinformatický výskum zameraný na štúdium regulácií génov v prokaryotoch a bioinformatické služby.
klucar_lab.png_lab.png
Bioinformatika
Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.

bukovska_lab.png_lab.png
Štúdium biologických funkcií bateriofágov a ich proteínov.
Genomika
RNDr. Gabriela Bukovská, CSc.

Štúdium bunkovej diferenciácie a regulácie sekundárneho metabolizmu v streptomycétach.
kormanec_lab.png_lab.png
Génová expresia
RNDr. Ján Kormanec, DrSc.

pangallo_lab.png_lab.png
Štúdium mikrobiálnych kultúr v tradičných potravinárskych výrobkoch a ochrana umeleckých diel pred biodeterioračnými účinkami mikroorganizmov.

Skúmame enzýmové antioxidanty(odstraňujúce RONS) najmä z mikrobiálnych zdrojov pre využitie v medicíne i pri ochrane životného prostredia. Uskutočňujeme rozsiahle fylogenetické analýzy biodiverzity.
Zamocky_lab.png_lab.png
Fylogenomická ekológia
RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.

majtan_lab.png_lab.png
Štúdium mechanizmov biologických účinkov včelích produktov v procese hojenia rán a tvorbe nového tkaniva.
Apidológia a apiterapia
Ing. Juraj Majtán, DrSc., MBA

Štúdium programovanej bunkovej smrti, bunkového delenia a diferenciácie baktérií.
barak_lab.png_lab.png
Mikrobiálna genetika
RNDr. Imrich Barák, DrSc.

blank_lab.png
Syntetická mikrobiológia
Mgr. Ján Jamroškovič, PhD.

Biologia (séria C) publikuje vedecké články v oblasti bunkovej a molekulárnej biológie. Pokrýva mikrobiálne, rastlinné a živočíšne vedy a zahŕňa biochémiu, bunkovú a molekulárnu biológiu, genomiku, proteomiku a bioionformatiku.

EMBnet (The Global Bioinformatics Network) je medzinárodná organizácia, ktorá pozostáva z národných a špecializovaných uzlov, ktoré zabezpečujú podporu bioinformatických služieb v rámci Európy i celého sveta.
embnet_lab.png
EMBnet Slovensko
Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.