sav_logo
Čo robíme
Organizačná štruktúra
Vedenie
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia

Výskum na Ústave molekulárnej biológie je zameraný na základný a aplikovaný výskum v oblasti molekulárnej biológie, bunkovej biológie, mikrobiológie a bioinformatiky a to predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

majtan_lab.png_lab.png
Štúdium mechanizmov biologických účinkov včelích produktov v procese hojenia rán a tvorbe nového tkaniva.
Laboratórium apidológie a apiterapie
Ing. Juraj Majtán, PhD.

Štúdium mitochondriálnej proteolýzy, štruktúra a funkcia ľudských cytomegalovírusových a kvasinkových fosfatidylinozitol transferových proteínov a hRyR2 vápnikového receptora
kutejova_lab.png_lab.png

leksa_lab.png_lab.png
Štúdium molekulových dejov v ľudských imunitných bunkách s cieľom poskytnúť prostriedky, ako ich pri rôznych ochoreniach opätovne uviesť do rovnováhy.
Laboratórium molekulárnej imunológie
Mgr. Vladimír Leksa, PhD.

In silico štúdium škrobových hydroláz a príbuzných amylolytických enzýmov s cieľom objasňovať vzťahy medzi ich štruktúrou, funkciou a evolúciou.
janecek_lab.png_lab.png
Laboratórium evolúcie proteínov
Doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.

jursky_lab.png_lab.png
Štúdium fyziologickej a patologickej regulácie transportérov glycínu a ?-aminobutyrovej kyseliny (GABA) v centrálnom nervovom systéme.
Laboratórium neurobiológie
RNDr. František Jurský, CSc.

Bioinformatický výskum zameraný na štúdium regulácií génov v prokaryotoch a bioinformatické služby.
klucar_lab.png_lab.png
Laboratórium bioinformatiky
Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.

blank_lab.png
Genomická, proteomická, a transkripčná analýza bakteriofágov. Štúdium štruktúry a funkcie enzýmov štiepiacich bunkové steny.
Laboratórium biológie prokaryotov
RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.

Štúdium biologických funkcií životne dôležitých bielkovín bateriofágov a analýza regulácie ich expresie.
bukovska_lab.png_lab.png
Laboratórium genomiky
RNDr. Gabriela Bukovská, CSc.

kormanec_lab.png_lab.png
Štúdium bunkovej diferenciácie a regulácie sekundárneho metabolizmu v streptomycétach.
Oddelenie génovej expresie
RNDr. Ján Kormanec, DrSc.

Štúdium programovanej bunkovej smrti, bunkového delenia a diferenciácie baktérií.
barak_lab.png_lab.png
Oddelenie mikrobiálnej genetiky
RNDr. Imrich Barák, DrSc.

pangallo_lab.png_lab.png
Štúdium mikrobiálnych kultúr v tradičných potravinárskych výrobkoch a ochrana umeleckých diel pred biodeterioračnými účinkami mikroorganizmov.

zamocky_lab.png_lab.png
Laboratórium fylogenomickej ekológie
RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.

farkasovsky_lab.png_lab.png
Štúdium regulácie delenia kvasiniek.
Laboratórium molekulárnej mikrobiológie
RNDr. Marian Farkašovský, CSc.

Biologia (séria C) publikuje vedecké články v oblasti bunkovej a molekulárnej biológie. Pokrýva mikrobiálne, rastlinné a živočíšne vedy a zahŕňa biochémiu, bunkovú a molekulárnu biológiu, genomiku, proteomiku a bioionformatiku.

EMBnet (The Global Bioinformatics Network) je medzinárodná organizácia, ktorá pozostáva z národných a špecializovaných uzlov, ktoré zabezpečujú podporu bioinformatických služieb v rámci Európy i celého sveta.
embnet_lab.png
EMBnet Slovensko
Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.