sav_logo
Popularizácia vedy
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,350]
Biologia
2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     
Vyšiel druhý diel monografie "Proteíny - štruktúra a funkcia"
Vladena Bauerová-Hlinková, Jacob A.Bauer | Aktuality SAV | 05.01.2022

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10112