sav_logo
Popularizácia vedy
Organizačná štruktúra
Vedenie
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia
2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     
Rozhovor s Evou Kutejovou o mitochondriách v relácií Akademia na stanici Devín
Eva Kutejová | Rádio Devín | 09.05.2020

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11309/1332479