sav_logo
Popularizácia vedy
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,653]
Biologia
2023     2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     
Prezentácia "Svet mikróbov - známy aj neznámy" počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku
Renáta Nováková | CVTI, Bratislava | 13.11.2013

Popularizačné prednášky a praktická prezentácia pri príležitosti Dňa otvorených dverí počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku
Matej Stano, Ľubica Urbaníková, Renáta Nováková, Anna Kamlárová | ÚMB SAV, Bratislava | 12.11.2013

Prezentácia "Svet mikróbov - známy aj neznámy" počas Noci výskumníkov 2013
Oddelenie Jána Kormanca | SC Avion, Bratislava | 27.09.2013

Popularizačná prednáška "Človek verzus baktérie, úloha antibiotík"
Ján Kormanec | Centrum Quo Vadis, Bratislava | 04.06.2013

Diskusná relácia Slovenského rozhlasu "K veci" na tému "Antibiotiká a patogénne baktérie"
Ján Kormanec | Slovenský rozhlas, Bratislava | 04.02.2013

Príspevok v televízií Markíza na tému "Antibiotiká a patogénne baktérie - hrozí nám pandémia baktérii odolných voči používaným antibiotikám?"
Ján Kormanec | Televízia Markíza, Bratislava | 03.02.2013

Článok "Človek verzus baktérie - úloha antibiotík"
Ján Kormanec | Radosť a Nádej 2013, 16/1 | 01.01.2013