sav_logo
Popularizácia vedy
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia
2024    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    
Prezentácia "Svet mikróbov - známy aj neznámy" počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Renáta Nováková | CVTI, Bratislava | 13.11.2013


Popularizačné prednášky a praktická prezentácia pri príležitosti Dňa otvorených dverí počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Matej Stano, Ľubica Urbaníková, Renáta Nováková, Anna Kamlárová | ÚMB SAV, Bratislava | 12.11.2013


Prezentácia "Svet mikróbov - známy aj neznámy" počas Noci výskumníkov 2013

Oddelenie Jána Kormanca | SC Avion, Bratislava | 27.09.2013


Popularizačná prednáška "Človek verzus baktérie, úloha antibiotík"

Ján Kormanec | Centrum Quo Vadis, Bratislava | 04.06.2013


Diskusná relácia Slovenského rozhlasu "K veci" na tému "Antibiotiká a patogénne baktérie"

Ján Kormanec | Slovenský rozhlas, Bratislava | 04.02.2013


Príspevok v televízií Markíza na tému "Antibiotiká a patogénne baktérie - hrozí nám pandémia baktérii odolných voči používaným antibiotikám?"

Ján Kormanec | Televízia Markíza, Bratislava | 03.02.2013


Článok "Človek verzus baktérie - úloha antibiotík"

Ján Kormanec | Radosť a Nádej 2013, 16/1 | 01.01.2013