sav_logo
Popularizácia vedy
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia
2024    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    
Popularizačné prednášky a praktická prezentácia pri príležitosti Dňa otvorených dverí počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Matej Stano, Ľubica Urbaníková, Imrich Barák | ÚMB SAV, Bratislava | 06.11.2012


Prezentácia "DNA čipy v medicíne" počas Noci výskumníkov 2012

Oddelenie Imricha Baráka | SC Avion, Bratislava | 28.09.2012


Diskusná relácia Slovenského rozhlasu na tému "Kvalita medu"

Katarína Bíliková | Slovenský rozhlas, Bratislava | 08.03.2012


Prednáška "Mitochondrie - dynamické organely eukaryotických buniek"

Ľuboš Ambro | Gymnázium L. Sáru, Bratislava | 29.02.2012


Prednáška "Bakteriofágy - pozoruhodné vírusy"

Matej Stano | Gymnázium L. Sáru, Bratislava | 29.02.2012


Prednáška "Včelí med ako liek"

Katarína Bíliková | Veda v Centre, CVTI SR, Bratislava | 23.02.2012


Prednáška "Nový prístup k hodnoteniu kvality medu"

Katarína Bíliková | ZO SZV, Stupava | 19.01.2012