sav_logo
Popularizácia vedy
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,653]
Biologia
2023     2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     
Popularizačné prednášky a praktická prezentácia pri príležitosti Dňa otvorených dverí počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku
Matej Stano, Ľubica Urbaníková, Imrich Barák | ÚMB SAV, Bratislava | 06.11.2012

Prezentácia "DNA čipy v medicíne" počas Noci výskumníkov 2012
Oddelenie Imricha Baráka | SC Avion, Bratislava | 28.09.2012

Diskusná relácia Slovenského rozhlasu na tému "Kvalita medu"
Katarína Bíliková | Slovenský rozhlas, Bratislava | 08.03.2012

Prednáška "Mitochondrie - dynamické organely eukaryotických buniek"
Ľuboš Ambro | Gymnázium L. Sáru, Bratislava | 29.02.2012

Prednáška "Bakteriofágy - pozoruhodné vírusy"
Matej Stano | Gymnázium L. Sáru, Bratislava | 29.02.2012

Prednáška "Včelí med ako liek"
Katarína Bíliková | Veda v Centre, CVTI SR, Bratislava | 23.02.2012

Prednáška "Nový prístup k hodnoteniu kvality medu"
Katarína Bíliková | ZO SZV, Stupava | 19.01.2012