sav_logo
Popularizácia vedy
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,653]
Biologia
2023     2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     
"Med ako liek"
Juraj Majtán, Marcela Bučeková | RTVS, Dvojka, Experiment | 06.03.2023

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15377/390108#37

Článok: "Prirodzené predátory baktérií"
Mária Kajsiková, Lucia Bocánová, Gabriela Bukovská | Quark | 01.03.2023

https://www.quark.sk/prirodzene-predatory-bakterii/