sav_logo
Doktorandské štúdium
Organizačná štruktúra
Vedenie
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia

Ústav molekulárnej biológie je externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijných odboroch:

  • 4.2.3. molekulárna biológia (garant: RNDr. Ján Kormanec, DrSc.)
  • 4.2.7. mikrobiológia (garant: RNDr. Imrich Barák, DrSc.)

Prehľad tém dizertačných prác vypísaných na ÚMB (2018)

Pred prihlásením sa na doktorandské štúdium vám odporúčame konzultovať svoj záujem s príslušným školiteľom. Termín uzávierky podávania prihlášok býva štandardne 31. mája. Viac informácií o organizácii doktorandského štúdia nájdete na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.Prehľad tém diplomových prác vypísaných na ÚMB