sav_logo
Doktorandské štúdium
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia

Ústav molekulárnej biológie je externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijných odboroch:

 

Biológia (garant RNDr. Imrich Barák, DrSc.), študijné programy:

Genetika
Mikrobiológia
Molekulárna biológia

 

Chémia (garant Ing. Štefan Janeček, DrSc.), študijný program:

Biochémia

Pred prihlásením sa na doktorandské štúdium vám odporúčame konzultovať svoj záujem s príslušným školiteľom. Termín uzávierky podávania prihlášok býva štandardne 31. mája. Viac informácií o organizácii doktorandského štúdia nájdete na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.

 

 

Aktuálny zoznam doktorandov na externom školiacom pracovisku ÚMB SAV v. v. i. k 09.03.2023:

 

 od roku 2023

Patrik Babulic (genetika, školiteľ V. Leksa, interne)

Dominika Galová (molekulárna biológia, školiteľka A. Puškárová, interne)

Andrea Vetráková (genetika, školiteľ I. Barák, interne)

 

 od roku 2022

Milan Hučko (molekulárna biológia, školiteľ Ľ. Kľučár, interne)

Bohuš Kubala (molekulárna biológia, školiteľ M. Zámocký, interne)

Nikola Klištincová (molekulárna biológia, školiteľka M. Bučková, interne)

Francesca Maisto (molekulárna biológia, školiteľ D. Pangallo, interne)

Filip Opaterný (molekulárna biológia, školiteľ J. Kormanec, externe) 

 

od roku 2021

Adam Poláček (biochémia, školiteľ Š. Janeček, interne)

Silvia Žarnovičanová (molekulárna biológia, školiteľ I. Barák, interne)


od roku 2020

Henrieta Havalová (biochémia, školiteľka G. Ondrovičová, interne)

Iveta Jahodová (biochémia, školiteľ F. Jurský, interne)

Ráchel Javorová (mikrobiológia, školiteľka R. Nováková, interne)

Kristína Papayová (molekulárna biológia, školiteľka G. Bukovská, interne)

 

od roku 2018

Evelína Kalocsaiová (molekulárna biológia, školiteľ I. Barák, interne, externe od 2022)

 

od roku 2017

Dominika Csölleiová (molekulárna biológia, školiteľ J. Kormanec, interne, prerušené štúdium)