sav_logo
Doktorandské štúdium
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,350]
Biologia

Ústav molekulárnej biológie je externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijných odboroch:

 

Biológia (garant RNDr. Imrich Barák, DrSc.), študijné programy:

Genetika
Mikrobiológia
Molekulárna biológia

 

Chémia (garant Ing. Štefan Janeček, DrSc.), študijný program:

Biochémia

Pred prihlásením sa na doktorandské štúdium vám odporúčame konzultovať svoj záujem s príslušným školiteľom. Termín uzávierky podávania prihlášok býva štandardne 31. mája. Viac informácií o organizácii doktorandského štúdia nájdete na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.

 

 

Aktuálny zoznam doktorandov na externom školiacom pracovisku ÚMB SAV v. v. i.:

 

od roku 2021

Adam Poláček (biochémia, školiteľ Š. Janeček, interne)

Romana Praženicová (biochémia, školiteľ V. Leksa, interne)

Monika Zámocká (molekulárna biológia, školiteľka V. Bauerová, interne)

Silvia Žarnovičanová (molekulárna biológia, školiteľ I. Barák, interne)


od roku 2020

Henrieta Havalová (biochémia, školiteľka G. Ondrovičová, interne)

Iveta Jahodová (biochémia, školiteľ F. Jurský, interne)

Ráchel Javorová (mikrobiológia, školiteľka R. Nováková, interne)

Kristína Papayová (molekulárna biológia, školiteľka G. Bukovská, interne)

 

od roku 2019

Magdaléna Rusková (mikrobiológia, školiteľka A. Puškárová, interne)

Andrej Poljovka (molekulárna biológia, školiteľ M. Zámocký, interne)

 

od roku 2018

Veronika Bugárová (molekulárna biológia, školiteľ J. Majtán, interne, externe od 2021)

Dominik Hadžega (molekulárna biológia, školiteľ Ľ. Kľučár, interne)

Evelína Kalocsaiová (molekulárna biológia, školiteľ I. Barák, interne)

Jelena Pavlovic (molekulárna biológia, školiteľ D. Pangallo, interne)

 

od roku 2017

Dominika Csölleiová (molekulárna biológia, školiteľ J. Kormanec, interne, prerušené štúdium)

Barbora Keresztesová (molekulárna biológia, školiteľ V. Pevala, interne)

 

 od roku 2016

Matúš Hajduk (molekulárna biológia, školiteľ Ľ. Kľučár, externe)