sav_logo
Patenty
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia
2023
Autori: Stuchlik, S., Zamocky, M., Struharnanska, E., Levarski, Z., Turna, J.
Názov: Spôsob produkcie rekombinantnej hypertermostabilnej katalázy-peroxidázy v bunkách Escherichia coli
Prihlasovateľ/majiteľ: Univerzita Komenského Bratislava, Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava
Číslo patentu: SK 289111 B6

Autori: Bukovska, G., Bocanova, L., Halgasova, N., Kajsikova, M., Drahovska, H.
Názov: Antimikrobiálny proteín, antimikrobiálny rekombinantný proteín s lytickými vlastnosťami, expresný vektor, spôsob ich prípravy a použitie
Prihlasovateľ/majiteľ: Ústav molekulárnej biológie SAV, v.v.i.; Univerzita Komenského v Bratislave
Číslo patentu: P289101 B6

2021
Autori: Pangallo, D., Bauerova-Hlinkova, V., Jeszeova, L., Babal, P., Buckova, M., Puskarova, A., Krakova, L., Barath, P., Stafura, A., Nagy, S.
Názov: Biopreparát z Exiguobacterium undae, spôsob jeho výroby a jeho použitie
Prihlasovateľ/majiteľ: UMB SAV, ChÚ SAV, ÚHV SAV, Technická univerzita Zvolen
Číslo patentu: 50012-2018

2019
Autori: Bucekova, M., Sojka, M., Majtan, J., Majtan, V.
Názov: Medový prípravok na použitie v medicíne na lokálnu liečbu dlhodobo nehojacich sa rán asociovaných s bakteriálnou infekciou, spôsob jeho výroby a náplasť alebo krytie
Prihlasovateľ/majiteľ: Ústav molekulárnej biológie SAV, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Číslo patentu: 8435

2006
Autori: Gondova, B., Gajdosikova, J., Cikosova, M., Borosova, G., Zelenak, V., Turna, J., Timko, J., Kormanec, J.
Názov: Streptomyces albus strain producing salinomycin and method of producing salinomycin using the same
Prihlasovateľ/majiteľ: Biotika, Slovak Republic
Číslo patentu: SK20040000318 20040816