sav_logo
Správna rada
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia

Ing. Eva Kutejová, DrSc.
predsedníčka

RNDr. Gabriela Bukovská, CSc.
podpredsedníčka

členovia:
RNDr. Mária Bučková, PhD.
Ing. Daniela Krajčíková, CSc.
RNDr. Vladimír Pevala, PhD.