sav_logo
Odborový zväz
Organizačná štruktúra
Vedenie
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia

RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.
predseda

Mgr. Renáta Nováková, CSc.
hospodár

Ing. Eva Kutejová, CSc.
člen výboru