sav_logo
Odborový zväz
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia

RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.
predsedníčka

Mgr. Renáta Nováková, CSc.
hospodárka

RNDr. Lucia Bocánová, PhD.
členka výboru


Odborový zväz SAV