sav_logo
Odborový zväz
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,350]
Biologia

RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.
predsedníčka

Mgr. Renáta Nováková, CSc.
hospodárka

Ing. Janka Harichová
členka výboru