sav_logo
Medzinárodný poradný výbor
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia

prof. Antony J. Wilkinson
University of York, York, United Kingdom
predseda

členovia:
prof. Erik Bongcam-Rudloff
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden

prof. Karin Birte Svensson
Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark