sav_logo
Vedenie
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia

Ing. Eva Kutejová, DrSc.
riaditeľka

Ing. Daniela Krajčíková, CSc.
zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Pavol Pataky
zástupca riaditeľky pre ekonomickú a hospodársku činnosťRNDr. Lucia Bocánová, PhD.
vedecká tajomníčka