sav_logo
Vedenie
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,350]
Biologia

Ing. Eva Kutejová, DrSc.
riaditeľka

Ing. Daniela Krajčíková, CSc.
zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Zuzana Juríková
zástupkyňa riaditeľky pre ekonomickú a hospodársku činnosťRNDr. Lucia Bocánová, PhD.
vedecká tajomníčka