sav_logo
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Vedecká rada
Vedecké oddelenia
Odborový zväz
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 0,696]
Biologia
Ústav molekulárnej biológie SAVKlucar_2014.jpg

Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.

vedúci oddelenia

iné

Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD. (vedúci pracovnej skupiny)

Zoznam pracovníkov

Vedeckí a odborní pracovníci:
     Doc. Ing. Andrej Godány, CSc.
Doktorandi:
     RNDr. Daniela Jamrichová
Diplomanti:
     Bc. Janka Hatinová
     Bc. Michaela Moravská

Vybrané publikácie

  1. Piknova, L., Pangallo, D., Kuchta, T.
    A novel real-time polymerase chain reaction (PCR) method for the detection of hazelnuts in food .
    (2008) Eur. Food Res. Technol. 226(5): 1155-1158.