sav_logo
Kontakt
Vedecké oddelenia
Organizačná štruktúra
Vedenie
Správna rada
Dozorná rada
Vedecká rada
MPV
Ekonomické oddelenie
Odborový zväz
Projekty
Patenty
Semináre
Doktorandské štúdium
Dokumenty
Ochrana osobných údajov
Prístup k informáciám
Linky
Časopis Biologia[IF: 1,500]
Biologia
mail
Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava

tel
Riaditeľka: 02 5930 7444
Sekretariát: 02 5930 7411

email
E-mail: umbidir@savba.sk
Web: http://www.imb.savba.sk
UMB

UMB
Ústav molekulárnej biológie sa nachádza v areáli SAV v Bratislave na Patrónke.
map
Google Maps
webmasters